Hepa sau motor ++ FC9570/01 ; FC9571/01

240.000

Máy hút bụi

MSP: 300002940241

Còn hàng